Warunki płatności

  1. Pierwsze trzy zamówienia złożone przez nowych klientów są płatne przelewem lub za pomocą serwisu Przelewy24 przy zamówieniu towaru – przed wysyłką. Po realizacji tych zamówień i wypracowaniu obrotu minimum 25.000 PLN netto, Zamawiający może ubiegać się o zawarcie Umowy Współpracy z Dostawcą i odroczenie terminu płatności.
  2. Płatność odbywa się według wyboru klienta przez przelew bankowy lub inne procedury płatności dostępne w serwisie Przelewy24. Dostawca zastrzega sobie ograniczanie możliwości wyboru procedur płatności, pomiędzy którymi klient może dokonywać wyboru, w zależności od wartości zamówienia, regionu wysyłki lub innych merytorycznych kryteriów.
  3. Jeżeli wpłata, o której mowa w pkt. 2 nie wpłynie w ciągu 5 dni od daty zamówienia – zamówienie zostanie automatycznie anulowanie bez dalszych powiadomień.
  4. Jeżeli Dostawca oferuje odroczony termin płatności, a wartość zamówienia przekracza 25.000 PLN netto, wymagana jest zaliczka w wysokości 40% wartości zamówienia. Pozostała kwota należna musi być uregulowana w terminie do 14 dni od daty wystawienia faktury. Dostawca zastrzega sobie prawo decyzji o długości terminu odroczenia płatności na wniosek Zamawiającego.
  5. Zamawiający ma prawo ubiegać się o otwarcie linii kredytowej u Dostawcy. Wniosek powinien być złożony w formie pisemnej. Możliwość otwarcia linii kredytowej dotyczy klientów o udokumentowanej historii współpracy z Dostawcą i niezalegających z płatnościami do Dostawcy. Dostawca zastrzega sobie prawo do odrzucenia wniosku bez uzasadnienia tej decyzji.
  6. W przypadku dostarczenia towaru w kilku partiach, Zamawiający pokrywa koszty transportu każdej partii towaru. Dostawca wystawia każdorazowo fakturę VAT.
  7. Przekroczenie przyznanego przez Dostawcę odroczonego terminu płatności stanowi podstawę do naliczania przez Dostawcę odsetek za zwłokę i obciążenia płatnika kosztami upomnień.
  8. Zamówienie o wartości większej niż 25.000 PLN netto wymaga zgody ubezpieczyciela Dostawcy.
  9. Jeżeli Zamawiający dokona wpłaty przed otrzymaniem potwierdzenia dostępności przez administratora hurtowni i w wyniku tego powstanie nadpłata – Dostawca dokona zwrotu nadpłaty w ciągu 30 dni. Od ewentualnych zwrotów nadpłat, powstałych wskutek dokonywania wpłat przed ostatecznym potwierdzeniem wartości zamówienia przez administratora hurtowni, będzie pobierana opłata manipulacyjna w kwocie 5,00 PLN.
  10. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i szybkim e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24.pl